فرم تماس با ما

پل های ارتباطی شما با ما

شرکت:          بازرگانی اسماعـــیلی
مدیریت:        اسماعـــیلی
تلفن و فکس:

044-33379801 | 044-33371857

موبایل: 09148555724  
ایمیل:

Info@esmatrade.co 

مکان ما:

ارومیه، شیخ تپه ،کوی 11،بازرگانی اسماعیلی