صادرات کتب و نشریات داخلی نیاز به اخذ کارت بازرگانی ندارد
دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: صادرات موقت و قطعی کتب و نشریات داخلی، با ارائه مجوزهای قانونی مربوطه و رعایت سایر مقررات، نیاز به اخذ کارت بازرگانی ندارد.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران؛ در راستای اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور ارائه حداکثر تسهیلات به صادرات محصولات فرهنگی کشور و براساس اختیار موضوع بند ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام می‌دارد: مستفاد از بند 4-5 همان ماده و امعان نظر به بند 6 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی اشاره شده، صادرات موقت و قطعی کتب و نشریات داخلی، با ارائه مجوزهای قانونی مربوطه و رعایت سایر مقررات، نیاز به اخذ کارت بازرگانی ندارد.