مازندران آنلاین-گمرک مازندران میزان صادرات استان در سال جاری را بیش از 581 هزار تن کالا اعلام کرد.

 صادرات کالاهای غیرنفتی در 11 ماهه سال جاری به 360 میلیون و 623 هزار دلار رسید و همچنین طی مدت یاد شده انواع کالا به ارزش بیش از 838 میلیون و 483 هزار دلار نیز وارد استان شد. که به ترتیب صادرات و واردات از لحاظ ارزشی ، رشد7 و 20 درصدی، نسبت به 11ماهه سال95 داشته است .


اقلام عمده صادراتی گمرکات مازندران در 11ماهه سال 96به ترتیب فرآورده های لبنی، کالاهای صنعتی ، مواد غذایی، سیمان و مصنوعات چوبی بوده اند که سهم عمده ارزش صادرات را به خود اختصاص داده اند .


عمده صادرات گمرکات استان مازندران در این مدت به ترتیب به کشورهای عراق، فدراسیون روسیه، افغانستان، ترکمنستان و پنجمین کشور عمده طرف معامله صادراتی قزاقستان بوده است .


همچنین بیش از 2 میلیون و 817 هزارتن انواع کالا از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه در سال95 از رشد 35 درصدی برخودار بوده است . اقلام عمده کالاهای وارداتی به گمرکات استان مازندران به ترتیب شامل جو، ذرت، انواع روغن ها، آهن آلات و ماشین آلات و اجزاء آن بوده است .
عمده واردات گمرکات استان مازندران به ترتیب از کشورهای فدراسیون روسیه، سوئیس، امارات، آلمان و پنجمین کشور عمده وارد کننده به گمرکات استان مازندران، کشور اسپانیا بوده است .


هم چنین در این مدت از طریق گمرکات استان مازندران 106 هزار و 558 تن کالا شامل انواع ورق آهن، نفت سفید، جرثقیل،کاغذ و رب گوجه به مقصد افغانستان، عراق و ترکیه ترانزیت خارجی شده است.