بر اساس بخشنامه جدید گمرک ایران ورود خودروهای مدل ۲۰۱۶ ممنوع می شود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، براساس بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران ،با توجه به اینکه طبق ماده 7 اصلاحی آیین‌نامه ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آن‌ها یک سال گذشته باشد ممنوع است، لذا خودروهای با سال ساخت 2016 در صورتی قابل ترخیص است که ضمن رعایت ضوابط فنی خودرو و ضوابط اعلامی این آیین‌نامه، صدور ثبت سفارش و ورود خودرو به کشور (در مهلت اعتبار ثبت سفارش) تا تاریخ 10 دی ماه 1396 صورت گرفته باشد.

همچنین پیرو بخشنامه جدید گمرک که درتاریخ 8 آذر 1396 صادرشده ، امکان ترخیص خودروی سواری از محل ثبت سفارش‌های صادره و تمدید شده از تاریخ 28 تیر تا نهم آذر 1396 وجود نداردو در صورت اظهار، گمرکات از ترخیص خودرو هایی که دربازه زمانی 28 تیر تا 8 آذرماه ثبت سفارش شده یا مهلت آن تمدید شده است ، جلوگیری خواهند کرد.