*آرش سالار تجارت در راستای ماموریت شرکتی خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات بازرگانی، واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور را به مشتریان ارائه می نماید. برخی ازاین محورهای مشاوره و خدمات به صورت زیر است :

 • صادرات و واردات - ترخیص کالا- مجوز بازرگانی
 • مشاوره تخصصی امور گمرکی
 • قبول سفارش خرید کالاهای تجاری و صنعتی از چین،ترکیه و روسیه
 • ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی
 • واردات کالا از ثبت و سفارش تا ترخیص
 • ثبت و سفارش و اخذ مجوزهای ورود کالا
 • ترخیص کالا از گمرکات آستارا،بندرعباس،ارومیه و بازرگان در کمترین زمان با کمترین هزینه
 • حمل و نقل و ترانزیت داخلی و خارجی و انجام امور گمرکی و ترخیص کالا
 • صادرات کالا به روسیه و ترکیه
 • ترخیص کالا در روسیه و ترکیه
 • مشاوره های بازرگانی در زمینۀ تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا
 • اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی
 • ترخیص سریع کالا بصورت حمل یکسره
 • خدمات تخلیه، بارگیری، انبارداری گمرکی، امکانات جابجایی و توزین کالا
 • و......