حجم مبادلات تجاری بین امارات متحده عربی و ژاپن طی سال گذشته میلادی از مرز ۱۰۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون درهم گذشت.

به گزارش تریبون، گمرک دبی در گزارشی اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری بین امارات متحده عربی و ژاپن طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۱۰۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون درهم بود که نسبت به همین مدت در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۱۰.۴ درصد رشد داشته است.

براساس این گزارش، میزان صادرات امارات به ژاپن طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۷۵ میلیارد و ۹۷۰ میلیون درهم بود و میزان واردات امارات از ژاپن طی سال گذشته نیز بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون درهم بود.